Англи хэлийг эх орондоо сурах уу?, гадаадад сурах уу?
Англи хэл дэлхий нийтийн хэл болсон гэдэгтээ маргах хүн үгүй биз ээ. Үүнийгээ дагаад Англи хэлийг сурах олон арга замууд бидэнд нээгдсээр байна
Read More
АНГЛИ ХЭЛ ДЭЭРХ ИЛТГЭЛИЙН ТЭМЦЭЭН
Англи хэлний мэдлэг болон Англи хэл дээр илтгэх чадвараа сорих боломжийг та бүхэндээ олгож байна.
Read More
Skill Based Course "Grammer & Writing"
Англиар “сэтгэж” бичих нь нэр хүндтэй шалгалт, нэр хүндтэй ажилд илүү үнэлэгддэг.
Read More
Та манай IELTS-н сургалтанд хамрагдсанаар...
Энэхүү сургалт нь гадаадад Англи хэл дээр ажиллах эсвэл суралцах зорилготой хүмүүст зориулсан IELTS буюу International English Language Testing Systems-ийн шалгалтанд бэлтгэх сургалт юм.
Read More
Академик Англи хэл гэж юу вэ?
Академик Англи хэлний сургалт нь ажил мэргэжил болон гадаадын их дээд сургуулиудын орчинд хэрэглэгдэх албан хэл яриа, бичгийн чадварыг оюутны үндсэн буюу ерөнхий англи хэлний суурь мэдлэг дээр тулгуурлан зааж сургахад зориулагдсан хөтөлбөр юм.
Read More

My Course Finder Take 3 steps to find your perfect course

1

Why would you like to learn English?

2

Have you studied with us before?

3

Where would you like to study?

View our e-brochure

Would you like to know more about us?

View an electronic copy of our brochures for available courses.

Our Brochures