Англи хэлийг Монголдоо сурах уу?, Гадаадад сурах уу? 2 years, 4 months ago

Англи хэл дэлхий нийтийн хэл болсон гэдэгтээ маргах хүн үгүй биз ээ. Үүнийгээ дагаад Англи хэлийг сурах олон арга замууд нээгдсээр байна. Онлайнаар сурах, эх орондоо сурах эсвэл гадаадад хэлний бэлтгэлд сурах гэх мэт. Эдгээр арвин сонголтууд байгаа нь сайшаалтай ч гэсэн хэл сурахаар эрмэлзэж буй зал