Дэлхийн боловсролд тэмүүлэх залуусын сонголт - IELTS

1 year, 1 month ago read count: 345

Сургалтын тухай:

Энэхүү сургалт нь гадаадад Англи хэл дээр ажиллах эсвэл суралцах зорилготой хүмүүст зориулсан IELTS буюу International English Language Testing Systems-ийн шалгалтанд бэлтгэх сургалт юм.

IELTS-ийн албан ёсны шалгалтын оноог гадаадын олон тооны их дээд сургуулиуд, коллежууд, цагаачлалын албууд болон бусад мэргэжлийн байгууллагууд хүлээн зөвшөөрдөг. Гадаадын их дээд сургуулиуд ихэвчлэн IELTS-ийн шалгалтын 6.0 онооноос дээш оноог шаарддаг.

IELTS-ийн шалгалтанд бэлтгэх сургалт нь тус шалгалтанд хэрхэн өндөр оноо авах тал дээр техник, стратеги заадаг бөгөөд сонсох, унших, бичих, ярих гэсэн 4 үндсэн чадварууд дээр нарийвчлан ажилладаг.


Сургалтын гол онцлог, давуу талууд:

 • 21 жилийн туршид Англи хэл заасан туршлагатай, TESOL зэрэгтэй ЖЭТ Англи хэлний сургуулийн захирал багш удирдан явуулна.
 • Яриа болон сонсголын хичээлийн мэргэшсэн гадаад багштай
 • Сүүлийн үеийн сургалтын чанартай хөтөлбөртэй ба байнга шинэчлэн сайжруулж байдаг
 • Үндсэн 4 чадвараас гадна Академик түвшний дүрэм, үгсийн сангийн хичээл нэмэлтээр ордог.
 • 7 хоног бүр IELTS-н жишиг тест ажиллан өөрийн мэдлэгийн өсөлт бууралтыг харах боломж олгодог төдийгүй шалгалтын өмнөх айдсаа даван туулах, бүрэн бэлтгэлтэйгээр шалгалтаа амжилттай өгөхөд тусална.
 • Тестийн үр дүн дээр анализ хийн, хэрхэн оноогоо дээшлүүлэх тал дээр зөвлөгөө өгөх тусгайлсан тестийн багштай
 • Cургалтын таатай орчинд хичээллэх боломж
 • Хичээлээс гадуур 2000 гаруй номноос сонгон номын сангаар үйлчлүүлэх
 • Сургалтаа төгссөний дараа номын сангаар үйлчлүүлэх зэрэг нь манай оюутнуудад үргэлж нээлттэй байдаг.
 • Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаа болох Speaking Club, Debate Club, Workshop тогтмол зохион байгуулагддаг.
 • Нийт 8 долоо хоногийн хугацаанд 7 хоногт 6 удаа хичээллэх тул төлбөрийн хувьд хямд бөгөөд сургалт эрчимжүүлсэн хэлбэрээр явагддаг.